آیا ... ... حافظه امکان پذیر است؟

درخواست حذف این مطلب

باور بسیاری از ما بر اینست که خاطرات مانند کپسول های کوچک بی نقصی از زمان هستند که گذشته ما را در خود نگه داشته اند و ما با مرور این خاطرات میدانیم که چه ... ی هستیم و چه کارهایی در طول زند ... انجام داده ایم. اما این تمام ماجرا نیست و موضوع پیچیده تر از تصور است.

منبع خاطرات انسان که آن را به اسم حافظه میشناسیم، یک گذشته آسیب پذیر است که به راحتی میتوان به آن نفوذ کرد و آن را تغییر داد. ... رهای حافظه باور دارند که میتواند خاطراتی غیرواقعی و نادرست را در ذهن هر انسانی کاشت. شاید شما هم بعد از خواندن این جملات به یاد ... علمی-تخیلی "inception" بیافتید. julia shaw روانشناس مجرمین و متخصص در زمینه حافظه و خاطرات میگوید: "با تکنیک های کاشت خاطره میتوان به انسان این باور را القا کرد که در گذشته کاری را انجام داده اند، بدون آنکه به انجام آن حتی فکر کرده باشند" این متخصص کانا ... به تاز ... از کتاب جدید خود "توهم حافظه" در تورنتو رونمایی کرده است. در قسمتی از این کتاب میگوید: "حافظه شبکه ای از سلول های مغزی است که در سراسر مغز گسترده شده و همواره به روز میشود. هربار که شما خاطره ای را تعریف میکنید، جزئیات جدیدی که ممکن است غیرواقعی و ساخته ذهنتان باشد را بیان میکنید، این حرکت حافظه شما را تغییر میدهد.به عنوان مثال اگر فکر میکنید که از زمان کودکی خود مثلا دو سال ... خاطره ای را به یاد می آورید، این یک خاطره ی اشتباه است. ذهن کودک در آن سنین برای ذخیره ... خاطره آماده نیست. با دیدن ع ... از دوران کودکی این توهم در شما بروز میکند که آن لحظه را یادتان است. به همین ساد ... میتوان خاطرات غیرواقعی را در ذهن ایجاد کرد."


شاو معتقد است که "دریافت واقعیت یک تجربه کاملاً شخصی است. هر روزی که از خواب بیدار میشود، یک آدم جدید هستید چون دریافت شما از واقعیت تغییر کرده است. اساساً همه خاطره ها اشتباهند، بعضی از آنها مقداری و بعضی از آنها تماماً. تجربه هایی در ذهن انسان وجود دارد که هرگز اتفاق نیافتاده است." با این تفاسیر نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا ذهن انسان یک منبع قابل استناد و اطمینان است؟